Enve Akademi Enve Enerji Verimliliği

 

 

KARBON AYAK İZİ HESABI

Karbon ayak izi birim karbondioksit cinsinden ölçülen, kurum veya bireylerin ulaşım,, ısınma, elektrik tüketimi vb. faaliyetlerinden kaynaklanan toplam sera gazı emisyon miktarıdır.

Karbon Ayak İzi Hesaplanması Karbon Ayak İzi Neden Hesaplanır?
• Yasal zorunluluk
• Kurumsal sosyal sorumluluk
• Müşteri ya da yatırımcı talepleri
• Pazarlama ve kurum imajı
• Sera gazı emisyonu azaltımı (zorunlu / gönüllü)
• Emisyon ticareti mekanizmalarına katılımTürkiye sera gazı emisyonlarını azaltmak için öncelikle neler yapmalıdır?
• Yenilenebilir enerji yatırımlarına daha da ağırlık ve hız verilmelidir,
• Sanayideki enerji kullanımı yoğunluğu azaltılmalıdır,
• Konutlarda ve endüstriyel faaliyetlerde enerjinin verimli kullanımına yönelik yatırımlar yapılmalıdır,
• Enerji verimliliği temel manifesto olmalıdır,
• Fosil yakıt kullanımı azaltacak yönde politikalar oluşturulmalıdır,
• Daha temiz teknolojiler kullanılmalıdır,
• Bu konuda sade vatandaş düzeyinde duyarlılığı artırmalıdır,
• Türkiye'de firmalar karbon ayak izlerini ölçmeye başlamalıdırlar.

Sera Gazı Envanteri
Sera gazı envanteri bir şirket veya kuruluş bünyesinde doğrudan ve dolaylı oluşan tüm emisyonların saptanması esasına dayanır. Emisyon envanteri, emisyon kaynaklarından salınan sera gazı miktarları ile birlikte sera gazı yutaklarını da içerir. Sera gazı envanteri 'küresel ısınmaya etki potansiyeli' kullanılmak sureti ile farklı sera gazlarını karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplar.
Kyoto Protokolü'ne taraf olan ülkelerin insan kaynaklı sera gazı emisyonlarına ve yutaklarına ilişkin envanterlerini her yıl bildirmeleri bir zorunluluktur.
Türkiye'de henüz bir zorunluluk olmamakla birlikte sürece hazırlıklı olmak isteyen öncü şirketler sera gazı emisyon envanterlerini oluşturmaya başlamıştır. Bu öncü kimliğin ortaya çıkmasındaki en önemli etkenler riski minimize etme isteği, rekabetçilik, liderlik, çevresel ve sosyal sorumluluk ile birlikte geleceğe yönelik mevzuata hazırlıklı olmaktır.
Sera gazı envanteri belirli bir standart yöntem uyarınca oluşturulur. Bu çerçevede kullanılan en yaygın standartlar Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından hazırlanan "ISO 14064[1]" ve Dünya Kaynaklar Enstitüsü (WRI) ve Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) tarafından hazırlanan "GHG Protokolü"dür . Aslında, ISO ve GHG Protokolü kurumsal sera gazı envanteri hesaplamasına yönelik birbiri ile tutarlı ve birbirini bütünler standartlardır. ISO 14064 sera gazı envanteri hesaplaması ve doğrulanmasına ilişkin uluslararası düzeyde kabul görmüş gereklilikleri detaylandırmakta, GHG Protokolü ise gerekliliklerin yanı sıra hesaplama ve raporlamanın nasıl yapılacağına dair bilgi veren bir kılavuz niteliği taşımaktadır.
Bu standartlar, kuruluş sınırlarından kaynaklanan doğrudan sera gazı emisyonlarını, kuruluşun kendisi tarafından ithal edilerek tüketilen elektrik, ısı veya buharın üretilmesinde oluşan enerji dolaylı sera gazı emisyonları ile birlikte diğer dolaylı emisyonların hesaplanmasındaki esasları belirler.
Sera gazı envanteri hazırlanması sırasında kuruluşun sera gazı emisyonu ile ilgili faaliyetlerine ilişkin verilerin tamlığı ve güvenilirliği envantere ait belirsizliklerin azaltılmasında büyük önem taşımaktadır.

KARBON YÖNETİMİNDE SİZLERİN TERCİHİ OLMAYA HAZIRIZ....
İŞLETMENİZİ ZİYARET EDELİM,

SERA GAZI SALIMLARINIZI ULUSAL VE ULUSLARARASI STANDARTLARA GÖRE RAPORLAYALIM
!

Karbon yönetimi ile firmanıza prestij kazandırabilir, kurumsal yatırımcıların dikkatini çekebilir, enerji tüketiminizi görünür kılabilir, şirketinizi karşılaştırma (benchmarking) şansını elde edebilir, yeni sürece ve mevzuatlara hazırlanabilirsiniz.


© Copyright Company 2010 Enve Enerji