Isı Gider Paylaşım Sistemleri isi-paylasim-sistemi
  PAY ÖLÇER
ANA SAYFA
SIKÇA SORULAN
SORULAR
HUKUKİ ALTYAPI İLETİŞİM ENERJİ VERİMLİLİĞİ  


ISI GİDER PAYLAŞIM SİSTEMLERİ

2007’de yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji Verimlilik Kanunu "Isı Gider Paylaşım Sistemi” ni kanunen zorunlu hale getirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ENVE Enerji "Isı Gider Paylaşım Sistemleri" ile ısınma ve sıhhi sıcak su için harcanan enerjinin tasarruflu kullanımı ve doğru paylaştırılması için çözüm odaklı uzman kadrosu, üstün teknolojik ürün grubu ve kalitesiyle hizmet vermektedir.

Merkezi sistemle ısınan binalarda bu sistem doğrultusunda tüketilen ısı, daire sakinleri tarafından bireysel olarak kontrol edilebilecektir. Sıcaklık kontrolü ile ihtiyaca göre enerji tüketilecek, merkezi sistem toplam ısı gideri de dairelerin ölçülen enerji tüketimine göre paylaştırılacaktır.

Kısacası merkezi sistemde herkes istediği kadar ısınacak ve adil bir şekilde tükettiği ısının bedelini ödeyecektir.


Merkezi Isıtma ve Sıhhi Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılması, Bilgilendirme Broşürü İçin TIKLAYINIZ >>>

 

Isı Payölçer

Radyatör sıcaklığı ile ortam sıcaklığının arasındaki farkı ölçerek, o mahalin tüketim oranını belirten cihazlardır. Merkezi sistem ile ısıtılan konutlarda her radyatöre monte edilerek bireysel bazda tüketim değerlerini kaydeden ısı pay ölçerler, dairelerin gerçek tüketim değerlerine göre gider paylaşımı yapılabilmesini sağlar. Böylece her daire kullanmış olduğu enerjinin parasını öder.

Gelen doğalgaz faturasından sonra konusunda uzman teknik ekibin daire içerisine girmeden hiçbir kat sakinini rahatsız etmeden uzaktan okuma (GSM) sistemi ile bütün kullanım değerleri alınır bu alınan değerler 5627 sayılı kanunda belirtildiği şekilde kullanım oranına göre paylaştırılır ve bütün kat sakinlerine ısıtma gider faturası olarak ulaştırılır.


Pay Ölçer Sistemleri Pay Ölçer Sistemleri

Kalorimetre (Isı Sayacı)

Isıtma ve soğutma sistemlerinde tüketilen enerjinin ölçülmesinde kullanılan cihazlardır. Her dairenin ısıtma sistemi girişine monte edilen ısı sayaçları (kalorimetre) ile dairelerin ayrı ayrı enerji tüketimleri gözlemlenmektedir. Daire bazında tüketilen enerji miktarları toplam tüketilen enerji miktarına göre oranlanarak her dairenin tükettiği enerjiye göre ücret ödemesi mümkün hale getirilmiştir. Böylece katlarda adil ısınma imkanı sağlanacak ve boşa giden enerji kullanımının önüne geçilecektir.

Pay Ölçer Sistemleri


Pay Ölçer Sistemleri Yetki Belgesi

  - - - > KATALOGLAR

  - - - > LİNKLER
© Copyright 2012 Enve Enerji